top of page

Les bruschettas

SARDE

Tomate, mozzarella, chèvre, tomates fraîches, origan

VENITIENNE

Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, origan

 6.50

  

  

6.50

NAPOLITAINE

Tomate, mozzarella, anchois, origan, olives

MILANAISE

Tomate, mozzarella, jambon cru

 7.00

    

7.50

Artisan

pizzaïolo

bottom of page